+358 44 980 9769           pasi.kusmin@dreamworker.fi

Johtamisen ja työyhteisön kehittämisen palvelu­tarjontamme

DreamWorker Finland Oy:ltä räätälöidyt ratkaisut koko organisaatiolle

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Suoritamme johdon ja esimies­taitojen kehittämistä sekä annamme heille henkilö­kohtaista valmennusta. Autamme kehittämään koko työyhteisön yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Työyhteisön kehittäminen ei rajoitu vain työn tekemiseen liittyviin seikkoihin, vaan löydämme keinot oman työhyvin­voinnin parantamiseen ja kerromme fyysisen kunnon merkityksestä.

”Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämiseen lisää työmotivaatiota ja työhyvinvointia, jolla on merkittävä yhteys tulokseen.”

Hallitusjäsenten ja johdon rekrytoinnit

Rekrytoimme osaajia yhtiöiden hallituksiin ja johtoryhmiin. Verkostomme avulla tavoitamme suuren määrän eri alojen ammattilaisia ja tulevaisuuden kykyjä. Osaamisen lisäksi arvioimme ehdokkaan sopivuutta asiakkaamme yrityskulttuuriin ja arvoihin.

”Muutoskyvykkäät organisaatiot syntyvät muutos­kyvykkäistä ihmisistä.”

Yritys­konsultointi ja hallitustyön kehittäminen

Teemme asiakkaittemme kanssa strategioiden ja visioiden suunnittelua ja toteutusta. Autamme liiketoiminta­suunnitelmien rakentamisessa ja jalkauttamisessa. Tarjoamme kokonais­valtaista tukea muutos- ja kehityshankkeiden onnistuneeseen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Ydinpalveluihimme  kuuluvat myös  rahoitus- ja yritysjärjestelyissä avustaminen.

Autamme pk-yritysten hallitusten jäsenten valinnassa. Annamme neuvoja hallituksen itsearviointeihin sekä johtoryhmän ja toimitusjohtajan arviointeihin. Avustamme hallituksen toiminta­kalenterin rakentamisessa.

” Henkilöstöllä on valtava määrä kokemusta ja tietoa, joka kannattaa tuoda esille ja saada hyötykäyttöön.”

Moderni johtaminen