+358 44 980 9769           pasi.kusmin@dreamworker.fi

Muutosten johtamisen, työyhteisön ja organisaation kehittämisen tulevaisuus!

Hyvällä esimiestyöllä tuottava ja toimiva työyhteisö

Yrityksen johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä.

Uudistumiskykyiset ja menestyvät työyhteisöt tarvitsevat osaavaa, työstään innostunutta ja muutoskykyistä henkilöstöä. Yhteen hiileen puhaltavat työyhteisöt uskaltavat kehittää toimintaansa ja menestyä muuttuvassa työelämässä. Hyvä johtaminen mahdollistaa ja tukee toimintaa. Tähän DreamWorker Finland Oy:n palvelut tähtäävät. Turku, Pori ja läntinen Suomi ovat pääasiallista palvelualuettamme, mutta palvelemme mielellämme kaikkia yrityksiä koko Suomen laajuudella.

Käskemisestä kehittämiseen

Työn arki on täynnä erilaisia pulmia, jotka estävät työn sujuvuutta ja rassaavat työyhteisöä. Lähtökohtana työn kehittämisessä on, että työhyvinvointia voidaan parhaiten edistää lisäämällä työntekijöiden ja työyhteisöjen aktiivista toimijuutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä hallinnassa ja kehittämisessä.

Vastuu hyvästä työ­yhteisöstä ja johtamisesta kuuluu kaikille

Johtajuus on käsitteenä esimiestyötä laajempi. Johtajuus ei ole vain johtajien yksinoikeus, vaan se kuuluu kaikillle. Jokainen voi osoittaa johtajuutta työroolinsa kautta, esimerkiksi osoittamalla vastuuta, tuomalla esille näkemyksiään ja jakamalla tietoa ammattitaitonsa kautta. Johtajuutta tarvitaan, jotta organisaatiota viedään oikeaan suuntaan ja aikaan hyvässä yhteistyössä koko organisaation kanssa.

organisaation kehittäminen